Què és Cloud Computing?

Fa anys que gaudim dels serveis de computació locals (LAN), que passaria si transportem el paradigma per permetre oferir serveis de computació a través d’Internet, doncs que tenim l’essència del Cloud Computing.

Amb l’essència inicial, la idea d’aquest tipus de recursos de computació és que es puguin oferir com un servei, de tal manera que puguis accedir als mateixos “al núvol d’Internet” sense la necessitat de coneixements avançats per mantenir-los.

“Cloud Computing” és un nou model de prestació de serveis de negoci i tecnologia, que et permet accedir a un catàleg de serveis estandarditzats i respondre a les necessitats del teu negoci, d’una manera flexible i adaptativa, en cas de demandes no previsibles o de pics de treball, pagant únicament pel consum efectuat o el dimensionament exacte.

Tot això, mitjançant una infraestructura dinàmica que es caracteritza pel seu alt grau d’automatització, ràpida mobilització de recursos i elevada capacitat d’adaptació per atendre les demandes variables amb virtualització avançada.

Contacta amb nosaltres

Beneficis per a la teva empresa

 • null

  Flexibilitat i escalabilitat dels recursos necessaris.

 • null

  Prescindir de software client i instal·lacions de hardware.

 • null

  Possibilitat de prestació de serveis a nivell MUNDIAL.

 • null

  Actualitzacions centralitzades en NÚVOL sense impacte a la infraestructura client.

 • null

  Contribució eficient de l’ús d’energia, amb el conseqüent estalvi.

 • null

  Integració amb serveis locals.

 • null

  Accés multiplataforma, podent accedir des de tota classe de dispositius.

 • null

  Ubiqüitat amb tots els dispositius mòbils actuals.

 • null

  Major productivitat per la gestió centralitzada i multiplataforma del Núvol.

Per què INGENS NETWORKS?

1 Perquè comptem amb l’aval de més de 10 anys al sector de les TI, tant pel que fa al coneixement de les solucions com a la detecció i millora de les infraestructures.
2 Perquè t’oferim consultoria en la implementació de models SaaS, PaaS i IaaS.
3 Perquè t’oferim assessorament per la gestió de recursos al “Núvol Públic”.
4 Perquè t’oferim assessorament tecnològic i administratiu per la creació de “Núvol Privat” o “Núvol Híbrid”
5 Perquè treballem amb els millors recursos i eines existents, líders del mercat.
6 Perquè prediquem amb l’exemple a les nostres pròpies infraestructures.

Es diu del Cloud Computing

“Segons l’IEEE, és un paradigma en el qual la informació s’emmagatzema permanentment a servidors d’Internet i s’envia a cachés temporals de clients, tals com desktops, portàtils, smarthphones, etc…”

“Segons el NIST, es defineix com un model que proporciona, mitjançant la xarxa i segons es requereixi (a demanda), accés a un conjunt compartit de recursos de còmput configurables”.

CONÈIX TOTES LES SOLUCIONS